Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” – projekt realizowany przez PSONI

Polskie Stowarzyszlogo SAMODZIELNI i SKUTECZNIenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęło trzeci i zarazem ostatni, okres realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr ZZB/000493/BFD z dnia 30.04.2018 r. o zlecenie realizacji zadań  (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs „Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017) i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mimo mniej sprzyjających okoliczności związanych ze stanem pandemii COVID-19 zespoły specjalistów z sześciu Centrów DZWONI kontynuują działania, których celem jest wspieranie w utrzymywaniu zatrudnienia uczestników projektu oraz wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia dla ponad 150 osób poszukujących pracy, w tym rekrutacja 120 nowych, nieaktywnych zawodowo uczestników. Łącznie w III okresie realizacji projektu ze wsparcia będzie mogło skorzystać  420 osób.

Działania z zakresu aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego prowadzone są w 6 województwach.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Centrum DZWONI w Warszawie, Bytomiu, Zgierzu, Jarosławiu, Gdańsku i Ostródzie.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dane kontaktowe do Centrów DZWONI znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.centrumdzwoni.pl

 

Zapraszamy!

logo PFRON

 

Comments are closed.