Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„BYOD – Przynieś swój własny sprzęt”– nowy projekt z programu Erasmus+

logo projektuOd października 2019 roku w Zarządzie Głównym PSONI toczy się nowy projekt pod nazwą „BYOD – as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability” („BYOD jako metoda edukacyjna wiodąca do zwiększenia zatrudnienia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”). Projekt jest finansowany z programu Erasmus+ z akcji KA2 Edukacja dorosłych –  Partnerstwa Strategiczne. Projekt BYOD jest  projektem partnerskim, gdzie partnerstwo tworzą organizacje z Hiszpanii, Grecji, Macedonii, Turcji i Polski.

BYOD (Bring Your Own Device – Przynieś swój własny sprzęt) jest metodą stosowaną dotychczas w biznesie lub na wyższych uczelniach. Partnerzy projektu chcą opracować metodę zastosowania BYOD w edukacji i terapii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, wierząc, że umiejętności nabyte w czasie zajęć zaproponowanych w projekcie pomogą uczestnikom wejść na otwarty rynek pracy.

W tym celu partnerzy przejrzeli rynek aplikacji mobilnych, wybrali ponad 10 wartościowych aplikacji i wokół nich stworzyli podręcznik dla nauczycieli, który w formie cyfrowej ukaże się pod koniec lutego 2020 r. W podręczniku można będzie znaleźć wskazówki dotyczące wykorzystania sprzętu mobilnego w czasie zajęć, opis potrzeb edukacyjnych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, metod pracy, a w drugiej części kilkanaście scenariuszy do wykorzystania w czasie zajęć z dorosłymi uczestnikami różnorodnych placówek.

Pomocą dla nauczycieli i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ma być pakiet edukacyjny dla uczestników zajęć składający się z broszury i filmów – tutoriali. Będzie  on dotyczył aplikacji wybranych i opisanych w podręczniku dla nauczyciela. Partnerzy opiszą aplikacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, a w filmach pokażą podstawy korzystania z nich.

Po opracowaniu materiałów w połowie czerwca 2020 r. (15 – 19 czerwca 2020 r.) w Warszawie odbędzie się międzynarodowy kurs dla tych nauczycieli i trenerów, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału także w kolejnym działaniu projektu.  Bowiem po kursie i po wakacjach projekt przejdzie w fazę testowania opracowanych scenariuszy i całej metody. Odbędzie się to w formie bloków kilkutygodniowych – każdy będzie poświęcony jednej aplikacji. Blok będzie rozpoczynał się webinarium, następnie przez 2 – 3 tygodnie trener wraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną będzie pracował ze wskazaną aplikacją, a następnie wszyscy uczestnicy spotkają się w przestrzeni wirtualnej na tzw.”remote brunch” (zdalnym brunch’u), gdzie podzielą się swoimi wrażeniami. Wybrani uczestnicy zajęć wezmą udział w spotkaniach partnerów projektu w Hiszpanii i Macedonii.

Ostatnim działaniem projektu będzie opracowanie kursów e-learningowych i opublikowanie ich  na platformie.

Jak zwykle projekt zakończy konferencja TIKON.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na stronie projektu: http://byod-project.eu

Comments are closed.