Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” – nowy projekt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Warsztacie Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Koła w Wyszkowie realizowany jest projekt pod nazwą „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, dofinansowany przez PFRON z Funduszy Europejskich. W ramach projektu uczestnicy zajęć i pracownicy placówek zostaną wyposażeni w materiały i środki służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

loga Funduszy europejskich, Unii Europejskiej i flaga Polski

Comments are closed.