Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


“Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną- testowanie modelu” – w ZG ruszył nowy projekt

Dnia 01.11.2018 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako lider projektu wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu pn. „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W realizacje projektu zaangażowani są następujący partnerzy:

 • Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS odpowiedzialny za wdrażanie systemu edukacyjno-wspierającego,
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA odpowiedzialne za prowadzenie bazy wiedzy oraz narzędzia komunikacji w kręgach,
 • Uniwersytet Warszawski odpowiedzialny za prowadzenie laboratorium zmiany społecznej,
 • Stowarzyszenie HORYZONT będące operatorem dla Gminy Goleniów

oraz

 • Gmina Suwałki,
 • Powiat Olsztyński,
 • Powiat Jarosławski,
 • Powiat Ostródzki,
 • Miasto Elbląg,
 • Miasto Gdańsk,
 • Gmina Goleniów,
 • Gmina Nidzica,

których zadaniem jest współpraca z lokalnymi specjalistami PSONI w zakresie realizacji projektu, w tym współuczestniczenie w wyborze rodzin, promowanie idei wsparcia środowiskowego, promowanie modelu „Bezpieczna przyszłość” oraz kręgów wsparcia.

Projekt zakłada stworzenie w każdym z ośmiu miejsc testowania 10 kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działanie kręgów będzie skupiało się na zabezpieczeniu przyszłości OzNI na płaszczyźnie socjalno-bytowej, mieszkaniowej oraz prawnej.

Obecnie rozpoczynamy proces rekrutacji OzNI oraz bliskich im osób, które wspólnie z lokalnymi specjalistami rozpoczną pracę nad tworzeniem kręgów wsparcia.

Będziemy na bieżąco dzielić się naszymi doświadczeniami z testowania modelu „Bezpieczna przyszłość”.

 

Bartosz Józefowicz

Specjalista ds. testowania modelu

loga POWER i UE

Comments are closed.