Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Apel

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SPRZECIWIA SIĘ DYSKRYMINACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
I APELUJE O:

  1. zmianę decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach placówkach oświatowych z dnia 11 marca 2020 i pilne zawieszenie zajęć również w placówkach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
  2. podjęcie działań w sprawie sposobu funkcjonowania innych niż oświatowe placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, np. ośrodek wczesnej interwencji, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy.
  3. zmianę tzw. specustawy w sprawie koronawirusa i objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców osób z niepełnosprawnościami powyżej 8 roku życia

Comments are closed.