Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Apel Rzecznika Praw Obywatelskich

Informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował Apel w sprawie potrzeby przyjęcia kompleksowych rozwiązań w zakresie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

RPO wystąpił również do Prezes ZUS z prośbą o udzielenie informacji na temat prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Rzecznik podkreślił, że istotne jest, aby nowy system orzeczniczy skupiał się na potencjale  osoby z niepełnosprawnością, nie zaś na jej dysfunkcjach. W tym kontekście niepokój RPO wywołuje pojawiająca się w przestrzeni publicznej informacja, zgodnie z którą w planowanym przez Zespół systemie ma się pojawić kategoria „niesamodzielności” oraz orzekanie o „stopniu  niesamodzielności”.

Link do apelu i wystąpienia:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/apel-rpo-w-sprawie-potrzeby-przyj%C4%99cia-kompleksowych-rozwi%C4%85za%C5%84-w%C2%A0zakresie-systemu-wsparcia-os%C3%B3b-z

 

 

Comments are closed.