Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Apel PSONI do Premiera Mateusza Marowieckego w sprawie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

W dniu 26/06/2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w imieniu swoim i innych świadczeniodawców prowadzących rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, wystosowało apel do Pana Ministra Mateusza Marowieckiego, domagając się:

zwiększenia stawki za jeden punkt rozliczeniowy za udzielane świadczenia do wysokości co najmniej trzech złotych,

uchylenia Zarządzenia Prezesa NFZ nr 85/2020/DSOZ z dnia 15 czerwca 2020 roku w zakresie wprowadzonego wskaźnika korygującego wycenę świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (0,69),

zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 437) poprzez wydłużenie terminu na rozliczenie otrzymanych zaliczkowo środków bądź uznanie ich za rozliczone bez odpracowywania.

Bardzo niski poziom finansowania przez NFZ na prowadzenie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, stawia podmioty realizujące kontrakty z tego zakresu w sytuacji podjęcia decyzji o zamknięciu placówek lub zaprzestaniu wykonywania tych świadczeń. Doprowadzi to wprost do komercjalizacji rehabilitacji dzieci, na co w zdecydowanej większości rodziców nie będzie stać i będzie całkowicie sprzeczne z polityką państwa w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Dramatyczny stan rehabilitacji realizowanej w ośrodkach lub oddziałach dziennych pogłębiają również ostatnie decyzje Prezesa NFZ w zakresie wprowadzenia wskaźnika korygującego wycenę świadczeń udzielanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Finalnie skutkują one obniżeniem wartości wyceny świadczeń o 1/3 i tak już rażąco niskiej kwoty.

Apel podpisało 96 świadczeniodawców prowadzących ośrodki wczesnej interwencji lub w innej formie działalność w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Pełna treść Apelu tutaj

Comments are closed.