Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


5 Maja Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

Godność oznacza, że człowiek nie jest przedmiotem, ale podmiotem działań państwa. Godność jest źródłem wszystkich wolności i praw każdego człowieka. Godność jest nienaruszalna i niezbywalna. Godność oznacza możliwość wpływu na swoje życie.

Od 1999 roku  5 maja to Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 5 maja  to także święto Wszystkich Osób z Niepełnosprawnościami. To dzień  podkreślający równe prawa każdego człowieka i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Główny PSONI życzy wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, osobom wspierającym – równego dostępu do każdej sfery życia społecznego, niezależności i wolności w kreowaniu swojej codzienności, odwagi i sił w przekraczaniu wszelkich granic, marzeń mobilizujących do działania.

Najbardziej jednak życzymy poszanowania GODNOŚCI każdego człowieka!

Comments are closed.