Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt RESPID zakończony!

logoZakończył się koordynowany przez PSONI międzynarodowy projekt ERASMUS+ pn. „RESPID – Przegląd skutecznych metod wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W projekcie, realizowanym od września 2016 r. do października 2017 r., oprócz PSONI brały udział 3 organizacje „Rytmus – od klienta do obywatela” z Czech, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Republice Słowacji (ZPMPvSR) i spółdzielnia socjalna IL CERCHIO z Włoch.

Partnerzy dzielili się swoimi doświadczeniami i szukali dobrych praktyk we wspieraniu samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praca obejmowała 6 obszarów funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  1. Zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy
  2. Mieszkalnictwo wspomagane
  3. Współpraca z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną
  4. Wpieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną po śmierci rodziców
  5. Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
  6. Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnoscią intelektualną

Wszystkie zebrane w projekcie informacje udostępnione są w formie 6 opracowań (dostępnych w językach narodowych partnerów i w języku angielskim). Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu w zakładce Materiały na stronie projektu RESPID: www.respid.eu

erasmus logo

 

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2, Partnerstwa strategiczne

 

Comments are closed.