Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: Kwiecień 2021


Podsumowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI …

Więcej...

Projekt „Ku samodzielności i niezależności” realizowany w ramach konkursu 4/2017 zakończony

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. zakończyło realizację projektu pod nazwą „Ku samodzielności i niezależności” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach  …

Więcej...