Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: Marzec 2020


Informacje o koronawirusie – tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Koronawirus to wirus, który zaczął się w Chinach. Rozprzestrzenił się na wiele krajów w Europie i na całym świecie. Koronawirus jest również nazywany COVID-19. To jest naukowa nazwa wirusa. Osoby …

Więcej...

Tarcza antykryzysowa dla osób z niepełnosprawnościami

W środę Rada Ministrów przedstawiła projekt specustawy mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Więcej...

Tarcza antykryzysowa dla III sektora

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił, że w związku z zagrożeniem COVID-19 rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej. W pakiecie osłonowym znalazły się …

Więcej...

Rusza program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła start programu  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek oraz zwiększony został także limit godzin usług …

Więcej...

Wystąpienie do Prezesa NFZ w sprawie zagrożenia realizacji kontraktów zawartych z NFZ na prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci w Ośrodkach Wczesnej Interwencji lub OREW

Zarząd Główny PSONI wyrażając głęboką obawę o zagrożenie realizacji kontraktów zawartych z NFZ na prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci w Ośrodkach Wczesnej Interwencji lub OREW wystąpił do Prezesa NFZ w …

Więcej...

Kondolencje dla Pani Dyrektor Doroty Szumbarskiej

Zarząd Główny PSONI oraz pracownicy Biura Zarządu Głównego składają serdeczne wyrazy współczucia Pani Dorocie Szumbarskiej, Dyrektor Ośrodka Wczesnej Interwencji ZG PSONI z powodu śmierci Taty.

Więcej...

Apel

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SPRZECIWIA SIĘ DYSKRYMINACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I APELUJE O: zmianę decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, …

Więcej...

Informacja dotycząca sytuacji placówek PSONI wobec zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zarząd Główny PSONI informuje, że wystąpił oficjalnie do Premiera sprawie funkcjonowania niepublicznych placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednocześnie ZG PSONI przedstawił …

Więcej...