Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


2018 Rokiem Wczesnej Interwencji

rok wi Najwyższa władza Stowarzyszenia, Zgromadzenie Elektorów podjęło decyzję o uczczeniu jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji w Polsce. W styczniu 1978 roku w Warszawie powstał – ze wspólnej inicjatywy rodziców i profesjonalistów – pierwszy w Polsce i Europie Ośrodek Wczesnej Interwencji. Skoordynowane, kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie rodziny w jednej placówce i w domu rodzinnym są podstawami wczesnej interwencji, prowadzonej przez placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Podjęta przez PSONI inicjatywa jest podkreśleniem ogromnego znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc.,

Wydarzeniami jubileuszowymi m.in. będą:

  1. styczeń – październik 2018 roku – lokalne i regionalne konferencje oraz seminaria promujące działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji,
  2. styczeń – grudzień 2018 roku – publikacja w kwartalniku PSONI „Społeczeństwo dla Wszystkich” cyklu artykułów nt. wczesnej interwencji,
  3. 21 wrzesień 2018 roku – międzynarodowe sympozjum naukowe prezentujące najbardziej aktualny stan wiedzy w różnych obszarach wczesnej interwencji.

Do pobrania:

ROK WI 2018_REGULAMIN Konkursu Fotograficznego

ROK WI 2018_REGULAMIN Konkursu na plakat

Comments are closed.