Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Znamy już zwycięzców konkursu!

Uprzejmie informujemy, że Konkurs ogłoszony na stronie internetowej PSONI  w marcu na napisanie eseju pt. „Moje doświadczenia we współpracy z rodzicami uczniów/uczestników został rozstrzygnięty.

Jury w składzie podanym w ogłoszeniu o konkursie, pierwsze miejsce przyznało wspólnej pracy nauczycielek w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym PSOUU w Biskupcu – Pani ALINIE DOBRZAŃSKIEJ i Pani  KATARZYNIE BOROWSKIEJ. Gratulujemy!

Comments are closed.