Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zbliża się Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, który odbędzie się 29 czerwca 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, ul. Długa 23-25.

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbywają się w wielu miastach w całej Polsce: w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, a także w Poznaniu. Są wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, który służyć ma dyskusji na temat jakości działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce, a co za tym idzie, uruchomieniu ogólnopolskiej debaty na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Jedną z przyczyn organizacji I edycji Kongresu, która odbyła się w 2015 roku, były wnioski płynące z projektu Monitoring Obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i zgłaszane w nim rażące naruszania prawa oraz zjawiska dyskryminacji.

Każdy z konwentów regionalnych ma na celu omówienie tematów nawiązujących do poszczególnych artykułów Konwencji ONZ.

Temat przewodni Konwentu w Warszawie brzmi:
Jak włączyć osoby z niepełnosprawnościami oraz ich reprezentantów
w działania na rzecz wdrażania Konwencji?”

Wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe bez aktywnego zaangażowania w ten proces samych osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz reprezentantów osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie same występować w swoim imieniu. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak można bardziej włączać te osoby w działania na rzecz wdrażania Konwencji. Podczas Konwentu zaprezentujemy dobre praktyki, zaprosimy osoby z niepełnosprawnościami aktywnie działające na rzecz środowiska i stworzymy przestrzeń do dyskusji na temat tego, jak w większym stopniu włączyć osoby z niepełnosprawnościami oraz ich reprezentantów w działania na rzecz równych praw.

Obecność na Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie to nie tylko okazja do wymiany poglądów, zgłaszania problemów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście i regionie. To także możliwość zgłaszania postulatów i/lub tematów do dyskusji podczas sesji równoległych na Kongresie ogólnopolskim.

Udział w Konwencie Regionalnym jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy do aktywnego udziału i współtworzenia lokalnej koalicji rzeczniczej organizacji pozarządowych!

Komitet organizacyjny Konwentu Regionalnego w Warszawie:

Program konwentu:

10.30-11.00 Rejestracja uczestników
11.00- 11.15 Powitanie, przedstawienie planu Konwentu.
11.15- 11.30 Jak wygląda wdrażanie Konwencji i dlaczego jest ważny udział osób z niepełnosprawnościami i ich reprezentantów w tym procesie?
11.30-12.15 Prezentacja wybranych inicjatyw- inspiracje do działania.
12.15-12.45 Przerwa kawowa
12.45-13.30 Panel dyskusyjny: Jak włączyć osoby z niepełnosprawnościami i ich reprezentantów w działania na rzecz wdrażania Konwencji?
13.30-14.00 Nowy system orzecznictwa i system wsparcia osób z niepełnosprawnościami- prezentacja i dyskusja
14.00–14.30 Dyskusja na tematy zgłaszane przez uczestników Konwentu i zgłaszanie tematów na II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia na Regionalny konwent prosimy kierować przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: tpg@tpg.org.pl

Więcej na stronie www.konwencja.org

Comments are closed.