Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

20 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, organizowany przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jest to kontynuacja wydarzenia z zeszłego roku cieszącego się ogromną popularnością. Podczas I Kongresu zaprezentowane zostały efekty prac nad Raportem Alternatywnym i rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji ONZ. Raport opisywał sytuację po dwóch latach od ratyfikacji przez Polskę Konwencji i miał charakter uzupełniający w stosunku do opracowań przygotowanych przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na II Kongresie poruszone zostaną nowe aspekty prawne, a także problemy zgłaszane przez uczestników I edycji. Będzie to kolejna okazja do wymiany poglądów i poznania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i włączenia się w ich działalność.

Dlaczego warto przyjść na Kongres?

  1. bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas;
  2. bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki;
  3. bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane;
  4. bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć;
  5. bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie  jest często niemożliwe lub utrudnione;
  6. bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych;
  7. bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem;
  8. bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy;
  9. bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku;
  10. bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej.

Zapraszamy do udziału w II Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami
20 września 2016 r.
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

RAMOWY PROGRAM II KONGRESU

10.00-11.00 Początek Kongresu
(Omówienie zeszłorocznego Kongresu, geneza procesu i demokratyczność działań: skąd pomysł na tegoroczny Kongres i skąd pomysł na Konwenty regionalne, pokazanie ciągłości działań i celu tegorocznego Kongresu, wystąpienie amerykańskiego gościa, wręczenie wyróżnień „Ambasador Konwencji” itd.)

11.00-11.30 Orzecznictwo i nowy system wsparcia

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 4 sesje równoległe w 4 salach na 4 różne tematy po 1,5 h każda
(15 minut wprowadzenie + 60 minut dyskusji + 15 minut podsumowania i formułowania celów)

I sesja – Kobiety z niepełnosprawnościami (Realizacja Artykułu 6 Konwencji)
II sesja – Niezależne życie a ubezwłasnowolnienie
III sesja – Selfadwokatura
IV sesja – Aktywizacja zawodowa

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.30-15.30 Podsumowanie sesji i całego Kongresu

15.30-16.30 Obiad

W przerwach przewidziany jest Jarmark NGO, podczas którego poszczególne organizacje prezentować będą swoje stoiska.
Udział w Kongresie – podobnie jak w roku ubiegłym – będzie bezpłatny.
Dbając o dostępność tego wydarze­nia, zapewniona będzie usługa tłumacza polskiego języka migowego oraz dostęp do pętli indukcyjnej.
Aktualne informacje na temat II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie http://konwencja.org/
Swój udział w Kongresie można już zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line:  http://tinyurl.com/II-Kongres-OzN

Inicjatywa organizowana siłami własnymi kilkudziesięciu organizacji i instytucji, a także w ramach projektu „Rozbudowa ruchu self-adwokatów w Polsce. Doświadczenia polskich i amerykańskich organizacji osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Departamentu Stanu USA w ramach grantu Federal Assistance Award .

Comments are closed.