Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


XIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Tak niewiele potrzeba…”

Pod Honorowym Patronatem
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Tomasza Sobieraja

Starosty Powiatu Koszalińskiego
Wójta Gminy Mielno
Łazy, 14 – 16 września 2016

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie po raz XIV organizuje Warsztaty integracyjno- artystyczną, która swą rangą z roku na rok przyciągają coraz więcej niepełnosprawnych artystów z obszaru całej Polski.

Pierwszy Plener Artystyczny odbył się w 2003 roku. Ogromne zainteresowanie oraz fala bardzo pozytywnych opinii ze strony środowiska profesjonalnych artystów, lokalnych mediów oraz władz samorządowych zobligowała Organizatora – PSOUU Koło w Koszalinie do decyzji o cykliczności Pleneru, który z roku na rok pomnaża liczbę uczestników. XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne stanowią kontynuację działań PSOUU Koło w Koszalinie realizowanych w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych.

W otoczeniu pełnym artystycznych inspiracji od 13 lat rozkwita twórczość osób niepełnosprawnych z całej Polski. Wydarzenie znaczące nie tylko dla integracji osób niepełnosprawnych. Z roku na rok nabiera coraz większej rangi jako wydarzenie o znaczeniu niebagatelnym dla kultury. Od kilku lat na organizowaną przez PSOUU Koło w Koszalinie imprezę przyjeżdżają setki artystów niepełnosprawnych i pełnosprawnych z całej Polski.

XIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Tak niewiele potrzeba…” pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Województwa zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja, Starosty Powiatu Koszalińskiego oraz Wójta Gminy Mielno odbędą się w nadmorskiej i  niezwykle malowniczej miejscowości Łazy.

W marynistycznej atmosferze zacisznej nadmorskiej miejscowości w otoczeniu wydm i szumu morza spotkają się uznani Artyści oraz aktywni Twórcy nieprofesjonalni- podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń z całej Polski.

Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest elementem wzmacniającym, podnoszącym poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizuje dalszy rozwój. Zetknięcie z innym artystą daje osobom z niepełnosprawnością okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, możliwość nieskrępowanej ekspresji, wyrażania siebie, a dodatkowo jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym.

Uczestnicy pleneru w tym roku będą mięli wyjątkowo szeroki wachlarz możliwości wyrażania swych emocji przez sztukę. Dla przybyłych do Łaz zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne, tworzenia biżuterii z guzików, kolażu, , taneczne, teatralne, tworzenia ozdób z kamienia, malarstwa olejnego, rysunku, scrapbookingu, wikliniarskich, „drugie życie papieru”, rękodzielniczych, filmowych relaksacyjnych, wizażu oraz innych twórczych zajęciach zapewnionych przez organizatora. W 4 namiotach tematycznych uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich szczególnych osiągnięć, sukcesów.

Wspólne artystyczne tworzenie obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością, bo oto okazuje się, że każdy może mieć własny styl, zainteresowania, wyobraźnię i talent. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną mają ograniczone możliwości samodzielnego działania, a coroczne wydarzenie jakim są Warsztaty Artystyczne nie tyko wspierają ich rozwój samodzielności, ale także umożliwiają twórcze wyrażanie siebie, swoich emocji i przeżyć – wszystko to umożliwia im sztuka.

Konstytutywnym przesłaniem, jakie przyświeca Warsztatom, jest komunikacja współistnienia osób sprawnych i niepełnosprawnych, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.

Zgodnie z realizowanym od 13 lat zamysłem Imprezy, do stworzonych podczas Warsztatów dzieł będzie można powracać na fotografiach, wystawach, a także w niezatartej pamięci uczestniczących w nich Twórców.

Comments are closed.