Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Władze stowarzyszenia

Prezesem Honorowym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest Krystyna Mrugalska. Poniżej prezentujemy skład Zarządu Głównego oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej.

PREZES HONOROWA STOWARZYSZENIA
Krystyna Mrugalska

ZARZĄD GŁÓWNY:

 • Prezeska: dr Monika Zima-Parjaszewska
 • Wiceprezesi:
  Joanna Janocha,
  Mariusz Mituś,
  Barbara Szczeglik
 • Sekretarz: dr Radosław Piotrowicz
 • Skarbnik: Mariusz Bojarowski
 • Członkowie:
  dr Jolanta Borek
  Andrzej Falkowski
  Wiktor Gałka
  Jolanta Janik
  Paweł Karniowski
  Przemysław Momot
  Zbysław Owczarski
  Zofia Pągowska
  Stanisław Ryłko

CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodnicząca: Maria Lisek-Zięba
 • Sekretarz: Grażyna Nowakowska
 • Członkowie:
  Lucyna Cichoń
  Ewa Kowalska
  Mieczysław Kowalczyk