Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Terapia przez sztukę. Jasełka w OREW Rymanów

zdj1mWe współczesnym świecie, w którym prym wiedzie nauka i technologia, człowiek często zapomina o tak ważnej roli, jaką w jego życiu lub w życiu jego najbliższych odgrywają doświadczenia emocjonalne, wyobraźnia, dziecięce fantazje, podświadome tęsknoty, czyli to wszystko, dzięki czemu przekraczamy horyzont naszej codzienności i co nie pozwala nam się zagubić w realnym świecie. Nawiązaniem twórczego kontaktu z sobą samym i z drugim człowiekiem w celu osiągnięcia optymalnej jakości życia zajmuje się arteterapia, której narzędziem oddziaływania jest sztuka.

W. Szulc pisze: „Tym, co decyduje o walorach terapeutycznych sztuki jest możliwość wykorzystania jej w komunikacji międzyludzkiej – komunikacji za pomocą wyobraźni i symboli, co wykorzystuje się w arteterapii” (G. Jezierska. Spotkanie ze sztuką – warsztaty arteterapeutyczne. Życie szkoły, nr 6/2006, s. 32).

Od kilku lat pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi. Moje zainteresowania zawodowe związane są właśnie z arteterapią. Często korzystam z różnych jej form. Każdy trening czy warsztaty arteterapeutyczne umożliwiają uczestnikom rozbudzenie kreatywności i stwarzają warunki do ujawnienia potrzeby tworzenia. Działania wydobywają siłę i energię, które pomagają we własnym rozwoju oraz poszukiwaniu motywacji, dają możliwość zmiany sztywnych przekonań, otwierają na odmienne sposoby odbierania świata, tolerancję oraz akceptację, ułatwiają rozwiązywanie konfliktów emocjonalnych i rozładowanie napięć. W trakcie zajęć dziecko często zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń, co ma ogromne znaczenie w przypadku np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Jedną z form terapii poprzez sztukę jest teatroterapia, Jest to przedmiot moich szczególnych zainteresowań, głównie ze względu na efekty, jakie mogą być osiągnięte za jej pomocą.

W ostatnim czasie świetną okazją do zanurzenia się w sztukę teatralną była realizacja jasełek pt. „Oto dziś narodziła się miłość”. Wystawianie jasełek przez pracowników oraz wychowanków OREW stało się już tradycją. Za cel główny postawiliśmy sobie integrację ze środowiskiem lokalnym. Wśród celów szczegółowych należy wymienić: rozwijanie zachowań prospołecznych, pomoc w przezwyciężaniu barier życiowych, wdrażanie do współdziałania, naukę wchodzenia w role, rozwijanie swoich zainteresowań oraz naukę otwartości i akceptacji.

Przygotowania do projektu trwały już od października. Obejmowały wykonywanie dekoracji, rekwizytów, zakup niezbędnych materiałów, szycie strojów i wreszcie liczne próby do programu artystycznego, które odbywały się regularnie trzy razy w tygodniu. Przygotowania i próby wymagały dużej cierpliwości i konsekwencji w działaniu, ale z drugiej strony dawały dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Liczył się każdy gest wykonany prawidłowo, każdy uśmiech, jakby w podzięce skierowany w naszą stronę, każde dobre słowo. Łatwo można było dostrzec, jakim ogromnym zaufaniem darzyły nas dzieci. Zauważyłam, że to nas zbliżało coraz bardziej do siebie – czuliśmy się jak jedna wielka rodzina.

Nasze jasełka wystawiliśmy trzykrotnie przy wypełnionej po brzegi auli rymanowskiego kina „Sokół”. Po raz pierwszy 17 grudnia było to przedstawienie zorganizowane dla rodziców oraz zaproszonych gości, kolejnego dnia graliśmy dla zaprzyjaźnionych gimnazjów, a 6 stycznia dla mieszkańców naszej gminy. Za każdym razem spotkaliśmy się z ogromnymi wyrazami uznania i odbieraliśmy szczere gratulacje.

Na początku przygotowań założyliśmy sobie jeszcze jeden cel – debiutancki wyjazd
na Spotkania Teatralne „Jasełka 2016” do Jarosławia, które odbywały się 14 stycznia, by w nowym środowisku pokazać kunszt aktorski naszych artystów-amatorów. Cel został zrealizowany a my wróciliśmy z nagrodą „Grand Prix” oraz tytułem „Najpiękniejszych Jasełek roku 2016”. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, tym bardziej że był to nasz debiut. Pragnę zatem jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt osobom, zarówno tym biorącym udział w przygotowaniu spektaklu, jak również wszystkim naszym wspaniałym aktorom.

Tekst:Beata Litwin, Terapeutka zajęciowa w OREW Koła PSOUU w Rymanowie
Autor zdjęć: Grzegorz Wołczański

Comments are closed.