Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na II Forum Edukacji Dorosłych

II Forum Edukacji Dorosłych organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i działające w ramach Fundacji Krajowe Biuro EPALE, dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych lub interesują się …

Więcej...

Jednym głosem o potrzebie zmian – III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

25 października b.r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Za niezależnym życiem!”. Uczestnicy spotkali się w 5. rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ o …

Więcej...

Pamięci Profesora Zdzisława Mrugalskiego – zatrzymajmy zegary

Kiedy w życiu kraju działy się wydarzenia ważne, zarówno radosne jak i smutne, kiedy umierali królowie, rozbrzmiewały kościelne dzwony, odzywał się także ten najważniejszy – dzwon Zygmunta z katedralnej wawelskiej …

Więcej...

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 22 października 2017 roku zmarł prof. dr hab. Zdzisław Mrugalski Składamy wyrazy serdecznego współczucia Krystynie Mrugalskiej, Honorowej Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. …

Więcej...

Innowacyjne strategie AAC w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – zaproszenie na konferencję

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu oraz firma DKK Development zapraszają na ogólnopolską konferencję pn. „Innowacyjne Strategie AAC w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną”, która …

Więcej...

Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 13 października 2017 r. przedstawiciele PSONI, m.in. Prezeska, dr Zima-Parjaszewska oraz self-adwokaci z Wyszkowa wezmą udział w Mazowieckim Regionalnym Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami. Ramowy program obejmuje m.in. przedstawienie …

Więcej...

Społeczeństwo dla Wszystkich – wrzesień 2017

Ukazał się nowy numer (3/2017) czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”.  Zapraszamy do lektury.

Więcej...

Uroczyste otwarcie mieszkań wspomaganych w Potoku

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie mieszkań wspomaganych w Potoku.  Świadkami tego wydarzenia byli parlamentarzyści, Prezydent Miasta Krosna, Starosta Krośnieński, Burmistrz Jedlicza, Członkowie Zarządu Głównego PSONI …

Więcej...

Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania

Od kwietnia 2017 r. Polski Związek Głuchych  w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt „Administracja centralna na rzecz Konwencji …

Więcej...

Opis projektu Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

O projekcie 3 organizacje, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami wspólnie realizują projekt. Projekt ma tytuł Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania. Pieniądze na działania w projekcie pochodzą z Unii Europejskiej. …

Więcej...