Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Otwarcie nowego budynku OREW OWI w Żorach

Na ten moment nasze Żorskie Koło z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunami czekali od lat

Nowoczesna, uszyta na miarę potrzeb siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji została oficjalnie otwarta 1 kwietnia 2016 roku.

W tym miejscu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą liczyć na profesjonalną opiekę oraz dobry start w przyszłość.

W ramach realizowanego przez Urząd Miasta Żory zadania pn. „Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach” powstał  budynek przeznaczony głównie na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Swoje miejsce znalazły w nim dwie nasze placówki: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy. Mieści się tam także Biuro Obsługi Placówek. Koszt inwestycji, która rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku wyniósł prawie 9 milionów złotych.

W uroczystości otwarcia nowej siedziby OREW i OWI wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, z Waldemarem Sochą – Prezydentem Miasta na czele, Dorota Wójtowicz – Dyrektor Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, żorscy radni, na czele z Piotrem Kosztyłą – Przewodniczącym Rady Miasta oraz  Adam Zdziebło – były Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.  Podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby historię jej powstawania krótko przypomniała wszystkim zebranym Izabela Bester – Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Żorach. Goście zgodnie podkreślali znaczenie nowego budynku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. – Miasto jest kompletne, kiedy myśli się o wszystkich mieszkańcach – mówił podczas uroczystości Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. Po symbolicznym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu budynku przez ks. Eugeniusza Górę, można było zwiedzić nowoczesne pomieszczenia OREW i OWI.

Piwnice budynku zagospodarowano na zaplecze kuchenne oraz część techniczną, w której znalazła się m.in. kotłownia i pralnia. Parter budynku pełni funkcję Ośrodka Wczesnej Interwencji. W jego skład wchodzą m.in.: gabinety specjalistyczne i lekarskie, rejestracja dla pacjentów, poczekalnia dla rodziców z dziećmi, sala rehabilitacyjna, do terapii, do hydromasażu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Na parterze znalazła się  też szatnia oraz wózkownia dla naszych wychowanków OREW. W lewym skrzydle budynku zlokalizowana jest kuchnia połączona windami towarowymi z zapleczem kuchennym w piwnicy oraz stołówką na pierwszym piętrze.

Odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych jest też nowa siedziba OREW-u, znajdująca się na pierwszym piętrze budynku. Pomoc uzyska tam około sześćdziesięciorga dzieci. Znajdziemy tam m.in. salę rehabilitacyjną, dwie sale edukacyjno-terapeutyczne, siedem sal rewalidacyjno-wychowawczych, pięć gabinetów specjalistycznych, gabinet dyrektora oraz łazienki. Drugie piętro nowego budynku pełni funkcję administracyjną. Dodatkowo w obiekcie mieszczą się archiwum, serwerownia oraz pomieszczenia socjalne i sanitariaty. Budynek wyposażono też w niezbędną dla osób niepełnosprawnością intelektualną windę dostępną dla wszystkich odwiedzających.

W nowym budynku realizowany jest również projekt pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poprzez udział w projekcie pomoc otrzymują osoby po 25 roku życia i są z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzone są tam zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne oraz rehabilitacja. Jest to kontynuacja zajęć prowadzonych w OREW.

Comments are closed.