Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotyczący działań na rzecz uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na realizację zadania „Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji ” w ramach osi 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój”.

Więcej informacji na stronie Portalu Funduszy Europejskich.

Comments are closed.