Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Self-Adwokaci w krajach Grupy Wyszehradzkiej


W roku 2012 przedstawiciele PSOUU uczestniczyli w czterech spotkaniach zorganizowanych w ramach projektu „Moving forward – The Self advocacy movement in V4 countries” („Idąc naprzód. Ruch Self-Adwokatów w krajach Grupy Wyszehradzkiej”).